Pavitrya

AIRAVATESVARAR TEMPLE | DARASURAM | KUMBAKONAM | RAJARAJA CHOLA 2 | 12TH CENTU…

AIRAVATESVARAR TEMPLE | DARASURAM | KUMBAKONAM |
RAJARAJA CHOLA 2 |
12TH CENTURY |
TAMIL NADU | BHARAT ???? ????- BalaKumar V


Source

Add comment

x
%d bloggers like this: